ประกาศ

ทดสอบระบบ E-learning ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร

User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

เอกสารดาวน์โหลด

 ตำรา
 E-Book
 เอกสารประกอบการเรียน

ผู้เข้าใช้งาน

Free Counterหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
 

 รายวิชา หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ชาย)

   1. วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
   2. วิชา  กำลังพลสำรอง
   3. วิชา  การกำลังสำรอง
   4. วิชา การข่าวเบื้องต้น 
   5. วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ
   6. วิชา ปลย. ๑๑
   7. วิชา ยุทธวิธี เรื่องบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน
   8. วิชา ยุทธวิธี เรื่องบุคคลทำการรบในเวลากลางคืน
   9. วิชา ยุทธวิธี เรื่องป้อมสนาม
  10. วิชา ยุทธวิธี รูปขบวนทำการรบ หมู่ ปล.
  11. วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ
  12. วิชา การพัฒนาสังคมและชุมชน
  13. วิชา ยาเสพติด
____________________________________________________

 

 รายวิชา หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (หญิง)

   1. วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
   2. วิชา  กำลังพลสำรอง
   3. วิชา  การกำลังสำรอง
   4. วิชา การข่าวเบื้องต้น 
   5. วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ
   6. วิชา ปลย. ๑๑
   7. วิชา ยุทธวิธี เรื่องบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน
   8. วิชา ยุทธวิธี เรื่องบุคคลทำการรบในเวลากลางคืน
   9. ...........................................................................................
  10. ...........................................................................................
  11. ...........................................................................................
  12. ...........................................................................................
  13. ...........................................................................................
___________________________________________________
 

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๓


พ.อ.กิตติพงษ์  พุทธิมณี
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๓

Link

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23